AL Pitching Leaders

Wins Above Replacement--all
1. RuthNYY 11.7
2. EhmkeBOS 8.2
3. PennockNYY 7.9
4. JohnsonWSH 7.5
5. ShauteCLE 6.7
6. GoslinWSH 6.5
7. HeilmannDET 6.4
8. BushNYY 5.8
9. SmithCLE 5.7
10. CobbDET 5.4
WAR for Pitchers
1. EhmkeBOS 8.3
2. PennockNYY 8.1
3. JohnsonWSH 6.8
4. SmithCLE 5.9
5. ShauteCLE 5.8
6. FergusonBOS 5.5
7. QuinnBOS 5.3
8. BaumgartnerPHA 5.2
9. WingardSLB 5.1
10. ZacharyWSH 4.8
Earned Run Average
1. JohnsonWSH 2.72
2. ZacharyWSH 2.75
3. PennockNYY 2.83
4. BaumgartnerPHA 2.88
5. SmithCLE 3.02
6. MarberryWSH 3.09
7. CollinsDET 3.21
8. QuinnBOS 3.27
9. EhmkeBOS 3.46
10. WingardSLB 3.51
Wins
1. JohnsonWSH 23
2. PennockNYY 21
3. ShauteCLE 20
ThurstonCHW 20
5. EhmkeBOS 19
6. HoytNYY 18
RommelPHA 18
8. BushNYY 17
WhitehillDET 17
10. ShawkeyNYY 16
ShockerSLB 16
MogridgeWSH 16
Win-Loss %
1. JohnsonWSH .767
2. PennockNYY .700
HollowayDET .700
4. BaumgartnerPHA .684
5. CollinsDET .667
6. WhitehillDET .654
7. ZacharyWSH .625
8. MogridgeWSH .593
ShawkeyNYY .593
10. ThurstonCHW .588
Walks & Hits per IP
1. JohnsonWSH 1.116
2. CollinsDET 1.213
3. ZacharyWSH 1.238
4. SmithCLE 1.248
5. PennockNYY 1.278
6. QuinnBOS 1.281
7. EhmkeBOS 1.286
8. MogridgeWSH 1.305
9. ShockerSLB 1.307
10. MarberryWSH 1.331
Hits per 9 IP
1. JohnsonWSH 7.552
2. CollinsDET 8.292
3. MarberryWSH 8.754
4. ZacharyWSH 8.793
5. WingardSLB 8.876
6. DavisSLB 8.925
7. BaumgartnerPHA 9.000
8. MogridgeWSH 9.169
9. EhmkeBOS 9.257
10. BushNYY 9.357
Bases On Balls per 9 IP
1. SmithCLE 1.526
2. ThurstonCHW 1.856
3. ShockerSLB 1.900
4. PennockNYY 2.012
5. QuinnBOS 2.047
6. EhmkeBOS 2.314
7. ZacharyWSH 2.354
8. JohnsonWSH 2.496
9. MogridgeWSH 2.578
10. CollinsDET 2.625
Strikeouts per 9 IP
1. JohnsonWSH 5.121
2. ShawkeyNYY 4.941
3. EhmkeBOS 3.400
4. ShockerSLB 3.215
5. PennockNYY 3.175
6. MarberryWSH 3.133
7. CollinsDET 3.125
8. ConnallyCHW 3.094
9. FergusonBOS 2.954
10. BushNYY 2.857
Games Played
1. MarberryWSH 50
2. HollowayDET 49
3. ShauteCLE 46
HoytNYY 46
5. EhmkeBOS 45
6. QuinnBOS 44
ConnallyCHW 44
8. VangilderSLB 43
RommelPHA 43
10. LyonsCHW 41
DanforthSLB 41
FergusonBOS 41
Saves
1. MarberryWSH 15
2. RussellWSH 8
3. QuinnBOS 7
4. DaussDET 6
ConnallyCHW 6
6. DanforthSLB 5
7. WellsDET 4
EhmkeBOS 4
HoytNYY 4
BaumgartnerPHA 4
Innings Pitched
1. EhmkeBOS 315.0
2. ThurstonCHW 291.0
3. PennockNYY 286.1
4. ShauteCLE 283.0
5. RommelPHA 278.0
6. JohnsonWSH 277.2
7. BushNYY 252.0
8. SmithCLE 247.2
9. HoytNYY 247.0
10. ShockerSLB 246.1
Strikeouts
1. JohnsonWSH 158
2. EhmkeBOS 119
3. ShawkeyNYY 114
4. PennockNYY 101
5. ShockerSLB 88
6. BushNYY 80
7. FergusonBOS 78
8. CollinsDET 75
9. RommelPHA 72
10. HoytNYY 71
Games Started
1. JohnsonWSH 38
2. EhmkeBOS 36
ThurstonCHW 36
4. ShauteCLE 34
RommelPHA 34
PennockNYY 34
7. ShockerSLB 33
CoveleskiCLE 33
9. WhitehillDET 32
HoytNYY 32
FergusonBOS 32
Complete Games
1. ThurstonCHW 28
2. EhmkeBOS 26
3. PennockNYY 25
4. ShauteCLE 21
5. JohnsonWSH 20
RommelPHA 20
SmithCLE 20
8. BushNYY 19
9. CoveleskiCLE 18
10. ShockerSLB 17
Shutouts
1. JohnsonWSH 6
2. DavisSLB 5
3. EhmkeBOS 4
ShockerSLB 4
PennockNYY 4
6. Ogden2TM 3
BushNYY 3
JonesNYY 3
RommelPHA 3
10. ShauteCLE 2
QuinnBOS 2
GrayPHA 2
WhitehillDET 2
HoytNYY 2
CoveleskiCLE 2
MogridgeWSH 2
SmithCLE 2
Home Runs
1. ThurstonCHW 17
2. DanforthSLB 16
3. StonerDET 13
PennockNYY 13
5. ShawkeyNYY 11
ShockerSLB 11
7. QuinnBOS 10
JohnsonWSH 10
VangilderSLB 10
LyonsCHW 10
Bases on Balls
1. BushNYY 109
2. FergusonBOS 108
3. RommelPHA 94
4. GrayPHA 89
5. WingardSLB 85
6. ShauteCLE 83
7. MeekerPHA 81
EhmkeBOS 81
9. WhitehillDET 79
10. JohnsonWSH 77
Hits
1. ThurstonCHW 330
2. EhmkeBOS 324
3. ShauteCLE 317
4. RommelPHA 302
PennockNYY 302
6. HoytNYY 295
7. CoveleskiCLE 286
8. LyonsCHW 279
9. StonerDET 271
10. ShockerSLB 270
Strikeouts / Base On Balls
1. JohnsonWSH 2.052
2. ShockerSLB 1.692
3. PennockNYY 1.578
4. ShawkeyNYY 1.541
5. EhmkeBOS 1.469
6. QuinnBOS 1.231
7. CollinsDET 1.191
8. StonerDET 1.015
9. HeimachPHA 1.000
10. MarberryWSH 0.971
Home Runs per 9 IP
1. MogridgeWSH 0.085
2. HeimachPHA 0.091
3. MarberryWSH 0.138
4. BurnsPHA 0.175
5. SmithCLE 0.182
6. ZacharyWSH 0.222
7. CoveleskiCLE 0.225
8. ConnallyCHW 0.225
9. FergusonBOS 0.227
10. WingardSLB 0.248
Losses
1. ShauteCLE 17
EhmkeBOS 17
FergusonBOS 17
4. BushNYY 16
CoveleskiCLE 16
6. UhleCLE 15
RommelPHA 15
8. ThurstonCHW 14
SmithCLE 14
10. QuinnBOS 13
HoytNYY 13
ConnallyCHW 13
ShockerSLB 13
DavisSLB 13
Earned Runs
1. ThurstonCHW 123
2. RommelPHA 122
3. EhmkeBOS 121
4. ShauteCLE 118
5. LyonsCHW 117
6. ShockerSLB 115
7. StonerDET 113
8. DanforthSLB 110
9. CoveleskiCLE 108
10. UhleCLE 104
HoytNYY 104
HeimachPHA 104
Wild Pitches
1. MeekerPHA 7
BushNYY 7
3. UhleCLE 5
ShauteCLE 5
ShawkeyNYY 5
JonesNYY 5
ThurstonCHW 5
CoveleskiCLE 5
9. LeverettCHW 4
JohnsonWSH 4
EhmkeBOS 4
LyonsCHW 4
CollinsDET 4
FaberCHW 4
WingardSLB 4
ConnallyCHW 4
PipgrasNYY 4
PennockNYY 4
PiercyBOS 4
Hit By Pitch
1. UhleCLE 13
WhitehillDET 13
3. QuinnBOS 12
4. EhmkeBOS 11
5. JohnsonWSH 10
PiercyBOS 10
7. VangilderSLB 9
ConnallyCHW 9
MarberryWSH 9
10. BayneSLB 8
Batters Faced
1. EhmkeBOS 1,349
2. ThurstonCHW 1,237
3. ShauteCLE 1,223
4. PennockNYY 1,201
5. RommelPHA 1,183
6. JohnsonWSH 1,148
7. BushNYY 1,106
8. HoytNYY 1,088
9. CoveleskiCLE 1,076
10. FergusonBOS 1,063
Games Finished
1. MarberryWSH 31
2. ConnallyCHW 25
3. HollowayDET 22
4. DaussDET 20
GastonNYY 20
RossBOS 20
7. RussellWSH 18
8. LyonsCHW 15
9. SpeeceWSH 14
PruettSLB 14
Adjusted ERA+
1. JohnsonWSH 149
2. BaumgartnerPHA 148
3. PennockNYY 148
4. ZacharyWSH 148
5. SmithCLE 142
6. QuinnBOS 134
7. MarberryWSH 132
8. WingardSLB 129
9. CollinsDET 128
10. EhmkeBOS 126
Fielding Independent Pitching
1. JohnsonWSH 3.31
2. EhmkeBOS 3.53
3. HeimachPHA 3.53
4. ShockerSLB 3.58
5. PennockNYY 3.61
6. SmithCLE 3.62
7. CollinsDET 3.64
8. MogridgeWSH 3.67
9. ShawkeyNYY 3.74
10. ZacharyWSH 3.75
Adj. Pitching Runs
1. PennockNYY 45
2. JohnsonWSH 44
3. EhmkeBOS 33
4. ZacharyWSH 31
5. SmithCLE 30
6. BaumgartnerPHA 27
7. QuinnBOS 23
8. WingardSLB 22
9. CollinsDET 19
10. MarberryWSH 19
Adj. Pitching Wins
1. PennockNYY 4.5
2. JohnsonWSH 4.5
3. EhmkeBOS 3.2
4. ZacharyWSH 3.1
5. SmithCLE 2.9
6. BaumgartnerPHA 2.6
7. QuinnBOS 2.2
8. WingardSLB 2.2
9. CollinsDET 1.9
10. Ogden2TM 1.8
Base-Out Runs Saved (RE24)
1. PennockNYY 47.87
2. JohnsonWSH 45.29
3. EhmkeBOS 28.39
4. SmithCLE 26.28
5. BushNYY 24.76
6. CollinsDET 22.69
7. HoytNYY 22.61
8. MarberryWSH 22.24
9. ZacharyWSH 21.17
10. Ogden2TM 19.73
Win Probability Added (WPA)
1. PennockNYY 5.7
2. JohnsonWSH 4.3
3. MarberryWSH 3.7
4. RommelPHA 3.1
5. HoytNYY 2.9
6. BaumgartnerPHA 2.4
7. WingardSLB 2.2
8. QuinnBOS 1.9
9. BushNYY 1.9
10. Ogden2TM 1.7
Sit. Wins Saved (WPA/LI)
1. JohnsonWSH 4.6
2. SmithCLE 3.3
3. PennockNYY 2.8
4. CollinsDET 2.0
5. EhmkeBOS 1.9
6. ShockerSLB 1.9
7. RommelPHA 1.9
8. ShauteCLE 1.8
9. ZacharyWSH 1.7
10. WingardSLB 1.6
Base-Out Wins Saved (REW)
1. PennockNYY 4.8
2. JohnsonWSH 4.7
3. EhmkeBOS 2.7
4. SmithCLE 2.6
5. BushNYY 2.4
6. CollinsDET 2.3
7. HoytNYY 2.2
8. MarberryWSH 2.2
9. ZacharyWSH 2.1
10. Ogden2TM 2.0