Nihon University (Japan) Baseball Players

Note: Statistics are for MLB play. Appearance on this list means the player attended the school, not that they played on the school's baseball team.

All Pro Players in DB

All Pro Players in DB Table
Rk Name Born From To Drafted Primary Franchises
1Toyohiko Aida193719601964
2Kosaku Akimoto196819872000
3Tatsuo Arai192819531955
4Takehiko Bessho192219421960
5Teruo Esaki193419571963
6Kenji Hanabusa192919541956
7Yoshio Hatakenaka193419571959
8Minoru Hatano194919721974
9Tsuguhiro Hattori192019391958
10Kiyomi Hiroshima192319421943
11Takeo Hitomi193519571964
12Tsutomu Ikeda192519501950
13Hiroshi Ishii196319861987
14Masaru Ishikawa196019831993
15Masaji Ishizuka194719711972BAL
16Kosuke Kato197820012015
17Hiroshi Kimura195319801985
18Hisashi Kimura193819611963
19Kazuo Kimura193019551955
20Hirotoshi Kitagawa197219952012
21Kazuo Kito191719361941
22Tokio Komatsu194619711972
23Hiroaki Kon193919681969
24Motoyasu Kuroki193619601966
25Yoshiyuki Kuwahara198220062011
26Mitsuru Manaka197119932008
27Toshikazu Miura191619371941
28Tetsuhiro Monna197019931996
29Shuichi Murata198020032017
30Masanao Nagai191919381939
31Susumu Nagashima192019381951
32Takatsugu Nagata191819501951
33Takumi Nasuno198220052011
34Rikuo Nemoto192619521957
35Eiji Ochiai196919932006
36Yoshinori Ogata197820042009
37Yoshifumi Okada198420092018
38Toshiaki Okamura191219391949
39Takamasa Oki199120152019
40Ryuji Ono198020042007
41Noboru Sakamoto193219551956
42Michiro Sato194719701980
43Yoshinori Sato195419771998
44Chutaro Seike191919391950
45Tamio Shibata194919771977
46Naoyuki Shimizu197520002012
47Yosuke Shimokubo197920072010
48Jumpei Shinoda198520082015
49Hironori Shogaki194519691980
50Shinjiro Sugiyama193019541955
51Den Susumago191119371938
52Tokio Takagi193719611973
53Mitsukuni Takeda196219861988
54Jun Takenaka193919621968
55Kenjiro Tamiya192819491963
56Toshiaki Tanaka192119471950
57Shohei Tateyama198120032019
58Hiroshi Tobe197420002008
59Hideki Tsukazaki193819611961
60Takeshi Tsutsumiuchi198020032003
61Shuhei Uehara194719711974
62Yutaka Wada196219852001
63Hideaki Watanabe196619891996
64Hirotoshi Watanabe194819741975
65Hiroyuki Watanabe197019962007
66Hisatoshi Yamamoto191619361948
67Fumikazu Yamazaki191619361940
68Kentaro Yasui191819411948
69Shiro Yokozawa190619361937
70Michiomi Yoshihara198120072010
71Norio Yoshimura194419691969
72Makoto Yoshino197720002013
Collegiate Data (about) courtesy SABR's Collegiate Committee. They will welcome all corrections to their data.
Players are generally only included if they played on the college team.

Additional data on current and past college seasons can be found at Boyd's World.