Keio University (Japan) Baseball Players

Note: Statistics are for MLB play. Appearance on this list means the player attended the school, not that they played on the school's baseball team.

All Pro Players in DB

All Pro Players in DB Table
Rk Name Born From To Drafted Primary Franchises
1Kenichi Akagi193619591963
2Motoo Ando193919621973
3Kenta Aoshima195819851987
4Kaoru Betto192019481957
5Shozo Eto194219661976
6Motoshi Fujita193119571964
7Makoto Fujiwara194519691976
8Tadashi Goto191219361936
9Motoaki Haiyama191219401941
10Shinji Hamasaki190119471950
11Yu Hanai193219571964
12Yoshizumi Hino193419571958
13Isao Hirono194319661974DET
14Hidetaka Horiba195519831989
15Shigeya Iijima191819461955
16Reiji Iishi194219651973DET
17Zenzo Ikeda192319471954
18Shinichiro Inoue191819501953
19Kazuhiro Ishiguro194119641971
20Katsuzo Ito190719361936
21Hiroshi Kaizoji191519381939
22Mikinori Kato198520082012
23Susumu Kato192319491957
24Masaharu Kishimoto191219381939
25Koichi Kitagawa194119641974
26Masahito Kohiyama196919932002
27Takuji Kouchi192019501956
28Kiyoshi Kuboki192119501950
29Hajime Kuwashima191819411941
30Kiyoshi Maeda191219361937
31Keiichiro Masuyama192319511951
32Eiichi Matsunaga191419361946
33Masashi Miki197920032003
34Masa Miyadera198620132018
35Saburo Miyatake190719361938
36Kaname Miyazaki191619501954
37Shigeru Mizuhara190919361950
38Ryoichi Mizuno191719471948
39Norikazu Mizutani191019361950
40Motohiro Moroki193419571967
41Takashi Nakajima191419401942
42Yasuhiro Nakamura197820032009
43Masahiro Nakata193519571968
44Michinobu Nakata191519381939
45Keiji Narita191919501951
46Toshiyasu Ogawa191119361936
47Isao Ohashi194119631972
48Hideaki Okubo196919982000
49Takeshi Omori196719901998
50Shuichiro Osada198020032016
51Nobuo Oshima192119501955
52Shinya Sasaki193319561959
53Motohiko Sato194319661972
54Tomoaki Sato197820012012
55Giichiro Shiraki191919461952
56Tetsu Suzuki196419901996
57Taisei Takagi197319962005
58Eiichiro Takahashi193619611967
59Yoshinobu Takahashi197519982015
60Toshio Takamatsu191919501955
61Hajimu Tatsumi193619591970
62Shoji Tokai193819611964
63Kazuaki Ueda196219851993
64Mitsuo Uno191719471956
65Michio Wanaka192719501951
66Taisuke Watanabe194219651972
67Shogo Yamamoto197820012013
68Daisuke Yamashita195219741987
69Koichi Yamashita191219361943
70Minoru Yamashita190719361942
71Shichiro Yokozawa191319361947
Collegiate Data (about) courtesy SABR's Collegiate Committee. They will welcome all corrections to their data.
Players are generally only included if they played on the college team.

Additional data on current and past college seasons can be found at Boyd's World.