Naniwa Shogyo HS (Japan) Baseball Players

Note: Statistics are for major league play. Appearance on this list means the player attended the school, not that they played on the school's baseball team.

All Pro Players in DB

All Pro Players in DB Table
Rk Name Born From To Drafted Primary Franchises
1Shigeru Araki192519461952
2Masakazu Fukukawa197620032012
3Isao Harimoto194019591981
4Taro Hashimoto198620062008
5Yasuo Hayakawa194119611962
6Natsuki Higashidani193019501958
7Shozo Higuchi193919621971
8Mamoru Hiroshima193719581961
9Rentaro Imanishi192419461955
10Kenichi Ito192419431944
11Nobuyuki Kagawa196119801989
12Hidenori Kanemitsu193519591969
13Hiroo Kataoka193619591962
14Masamoto Katsuura193719561958
15Noriaki Kawashima192719501950
16Kohei Kimura192119411943
17Mitsuo Kitaura191419361943
18Kinichi Matsuhiro191619371939
19Ichiro Matsuoka193319521955
20Hisakazu Miki192519431946
21Hironori Miyazaki195719811983
22Chotaro Muramatsu192119391942
23Kinji Nakamura191219381942
24Shozo Nakatsu192619491953
25Yoshiteru Naruse191419371937
26Yonekichi Naya191419381938
27Yasushi Niki192519431949
28Shuji Nishioka193719571958
29Kazuo Ohara194819691971
30Yoshitaka Okamoto194019631968
31Tadayoshi Okuma194319641981
32Yasuo Otsuka194319661972
33Yukio Ozaki194419621973
34Yoshikazu Sakamoto192119471948
35Masayoshi Sakata192819501952
36Yoshihide Sakata193019531953
37Kazuhiko Sakazaki193819561967
38Yuzo Shimada193019521956
39Taira Sumitomo194319661975
40Shigeru Takada194519681980
41Kazuya Takamiya198120062017
42Nobuo Togawa192119401941
43Tetsuya Tsuji194919731973
44Kazuhiko Ushijima196119801993
45Hachiro Yamamoto193719561967
46Koji Yamawaki196219831993
47Yasuo Yonekawa192719491959
Collegiate Data (about) courtesy SABR's Collegiate Committee. They will welcome all corrections to their data.
Players are generally only included if they played on the college team.

Additional data on current and past college seasons can be found at Boyd's World.