Kinki University (Japan) Baseball Players

Note: Statistics are for MLB play. Appearance on this list means the player attended the school, not that they played on the school's baseball team.

All Pro Players in DB

All Pro Players in DB Table
Rk Name Born From To Drafted Primary Franchises
1Takahiro Araki198720102021
2Michiyo Arito194619691986
3Masaaki Daito197319961999
4Akihito Fujii197619992015
5Tadahiro Goto193919621962
6Shunji Hatayama196419901997
7Yoshinori Igawa193419571958
8Keigo Imai197419972003
9Yoshio Itoi198120072021
10Tsugio Kada193819611962
11Masayuki Kamigaki195219751980
12Masaaki Kangaki193519601962
13Keisuke Katto198320072014
14Hideaki Keimoto195619781986
15Keiji Kimura196519912000
16Takashi Kimura195819811987
17Hideki Kishimoto198220052013
18Hide Koga193919621968SFG,CHC
19Kenji Komatsu194719711979
20Yoshio Kureyama193419581961
21Kazuhito Maruyama196019831989
22Daiki Masuda199320152021
23Mitsuyoshi Masukawa195019731979
24Masumitsu Moriguchi195319771987
25Koichi Morita196519911994
26Masato Nakamura198220082012
27Tsunetoshi Nakamura193719591961
28Tokuzo Nakatsukasa195319791982
29Yuhei Nakaushiro198920122019ARI
30Tomohiro Nioka197619992013
31Shigekazu Nishimura193919621963
32Shozo Nishimura194119611969SFG
33Tsuyoshi Nishioka196419871991
34Hiroyuki Nomura198120042004
35Yutaka Okada193219561961
36Keiji Okamoto196719931994
37Tadayoshi Okuma194319641981
38Hiroaki Onishi198020032011
39Kenji Otonari198420072018
40Hiroyuki Oze198520082009
41Etsuo Sakaeya193019541956
42Mitsujiro Sakai196819901997
43Shigeki Sano196819912003
44Osamu Sasaki196219851994
45Akio Shimizu197519982010
46Kazuhiro Takeoka197520012008ATL
47Masahiro Takumi196819932000
48Masahiko Tanaka198220072016
49Shinjiro Tanino193919611961
50Shingo Tatsumi198720092016
51Hiroshi Tomiyama193619571960
52Shinji Udaka197619992001
53Ryuzo Yamamoto195619781980
54Tetsuya Yamamoto198520112018
55Katsumi Yamashita197720002008
56Ritsuo Yamashita194419671982
57Yoshihiro Yamauchi196619881997
58Kojiro Yokoyama194219661974
59Nobuo Yonetani195019751978
60Hisakazu Yoshikawa193519571959
Collegiate Data (about) courtesy SABR's Collegiate Committee. They will welcome all corrections to their data.
Players are generally only included if they played on the college team.

Additional data on current and past college seasons can be found at Boyd's World.