Chukyo Shogyo HS (Japan) Baseball Players

Note: Statistics are for MLB play. Appearance on this list means the player attended the school, not that they played on the school's baseball team.

All Pro Players in DB

All Pro Players in DB Table
Rk Name Born From To Drafted Primary Franchises
1Yoshihiro Aiba194319621975
2Teruo Esaki193419571963
3Shozo Eto194219661976
4Tadamichi Furukawa192119421948
5Naokazu Haga191319361943
6Sueki Harada195619791979
7Tokuzo Harada191919481958
8Masayoshi Hayase194019631972
9Toshihiro Hayashi194419631978
10Takeshi Hibino192019391959
11Jiro Hirabayashi194919671981
12Tsuneo Hirata195519811985
13Masaru Honma193919581967
14Shintoku Hoshiyama193819581965
15Hirokazu Ikuma194819671970
16Ikuzo Inaba192819501950
17Kazuhiro Ishiguro194119641971
18Yutaka Ishii192019401942
19Shoshichi Ito191819501955
20Tatsuhiko Ito194019591971
21Takuji Kanayama195119731984
22Koichi Kano193319551955
23Yoshiyuki Kasuya193019501950
24Hideo Kato194819671975
25Katsumi Kato193519571961
26Nobuo Kato191719361937
27Tatsuhiko Kimata194419641982TEX
28Katsuji Kito192419441944
29Kazuo Kito191719361941
30Yuji Kobayashi193519541955
31Katsutoshi Miwata194519701972
32Shigeo Murakami191319401941
33Toshitake Nakayama193519551965
34Akira Noguchi191719361955
35Jiro Noguchi192019391953
36Noboru Noguchi192219411943
37Wataru Noguchi192619441946
38Toshiaki Ogawa193919601967
39Tadakazu Oshima194919761982
40Eiji Shimomura194519661966
41Fusanosuke Somiya192019401942
42Bunji Sugie192319421948
43Shigeo Sugie192519441944
44Kiyoshi Sugiura191419461953
45Toyo Sugiyama192119421942
46Minoru Suzuki191919361937
47Takao Suzuki193819611968
48Satoshi Takai194519681968
49Tsutomu Ukai192319431943
50Tatsumi Yamanaka194419621969TEX
51Fukuzo Yanagawa193619611965
52Tadashi Yazawa194819701977
Collegiate Data (about) courtesy SABR's Collegiate Committee. They will welcome all corrections to their data.
Players are generally only included if they played on the college team.

Additional data on current and past college seasons can be found at Boyd's World.
Support us without the ads? Go Ad-Free.