Mobile Site You Are Here > > > > | NL > Standard Fielding

1896 Major League Baseball Standard Fielding

Team & League Standard Fielding

Tm #Fld RA/G DefEff G CG Ch PO A E DP Fld%
BLN 22 5.02 .666 132 5415 3500 1619 296 114 .945
BRO 20 5.74 .657 133 5433 3429 1707 297 104 .945
BSN 22 5.77 .667 132 5566 3463 1735 368 94 .934
CHC 22 6.09 .649 132 5508 3479 1662 367 115 .933
CIN 20 4.84 .673 128 5156 3320 1584 252 107 .951
CLV 20 4.81 .660 135 5685 3581 1816 288 117 .949
LOU 35 7.44 .626 134 5671 3442 1754 475 110 .916
NYG 29 6.17 .648 133 5416 3404 1647 365 90 .933
PHI 32 6.85 .631 130 5282 3343 1626 313 112 .941
PIT 25 5.66 .656 131 5411 3470 1624 317 103 .941
STL 21 7.09 .634 131 5431 3387 1699 345 73 .936
WHS 26 6.92 .625 133 5484 3400 1686 398 99 .927
LgAvg 23 6.04 .649 132 5455 3435 1680 340 103 .938
271 6.04 .649 1584 65458 41218 20159 4081 1238 .938

Player Standard Fielding

Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
1 Bert Abbey 26 BRO NL 25 43 5 34 4 0 .907 1.56 P
2 Charlie Abbey 29 WHS NL 79 132 104 12 16 3 .879 1.47 OF-P
3 John Anderson 22 BRO NL 110 582 538 28 16 30 .973 5.15 OF-1B
4 Varney Anderson 30 WHS NL 2 1 0 0 1 0 .000 0.00 P
5 Cap Anson 44 CHC NL 108 983 901 62 20 67 .980 8.92 1B-C
6 Jimmy Bannon 25 BSN NL 90 250 164 57 29 7 .884 2.46 OF-2B-SS-3B
7 Tom Bannon 27 NYG NL 2 2 1 0 1 0 .500 0.50 OF
8 Jake Beckley 28 TOT NL 107 1054 981 53 20 60 .981 9.66 1B-OF-2B
9 Marty Bergen 24 BSN NL 64 308 213 70 25 6 .919 4.42 C-1B
10 Lou Bierbauer 30 PIT NL 59 358 140 206 12 32 .966 5.86 2B
11 Harry Blake 22 CLV NL 104 222 186 21 15 5 .932 1.99 OF-SS
12 Frank Bonner 26 BRO NL 9 47 8 35 4 3 .915 4.78 2B
13 Cy Bowen 25 NYG NL 2 7 0 5 2 0 .714 2.50 P
14 Frank Bowerman 27 BLN NL 4 29 21 6 2 1 .931 6.75 C-1B
15 Jake Boyd 22 WHS NL 4 11 1 9 1 0 .909 2.50 P
16 Eddie Boyle 22 TOT NL 5 22 16 4 2 0 .909 4.00 C
17 Jack Boyle 30 PHI NL 40 230 196 22 12 10 .948 5.45 C-1B
18 Ted Breitenstein 27 STL NL 52 143 46 89 8 4 .944 2.60 P-OF
19 Buttons Briggs 20 CHC NL 26 39 6 29 4 0 .897 1.35 P
20 Steve Brodie 27 BLN NL 132 352 320 22 10 6 .972 2.59 OF
21 Dan Brouthers 38 PHI NL 57 599 566 23 10 44 .983 10.33 1B
22 Tom Brown 35 WHS NL 116 290 262 7 21 2 .928 2.32 OF
23 Eddie Burke 29 CIN NL 122 324 290 13 21 3 .935 2.48 OF
24 Jesse Burkett 27 CLV NL 133 310 269 18 23 4 .926 2.16 OF
25 Buster Burrell 29 BRO NL 60 235 176 42 17 3 .928 3.63 C
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
26 Sal Campfield 28 NYG NL 6 6 0 5 1 0 .833 0.83 P
27 Kid Carsey 23 PHI NL 27 65 9 50 6 3 .908 2.19 P
28 Ed Cartwright 36 WHS NL 133 1377 1276 71 30 76 .978 10.13 1B
29 Pete Cassidy 23 LOU NL 49 440 368 48 24 18 .945 8.49 1B-SS
30 Ice Box Chamberlain 28 CLV NL 2 1 0 1 0 0 1.000 0.50 P
31 Cupid Childs 28 CLV NL 132 915 375 487 53 73 .942 6.53 2B
32 Willie Clark 25 NYG NL 65 676 634 25 17 40 .975 10.14 1B
33 Boileryard Clarke 27 BLN NL 81 393 319 55 19 16 .952 4.62 C-1B
34 Dad Clarke 31 NYG NL 48 92 12 72 8 1 .913 1.75 P
35 Fred Clarke 23 LOU NL 131 325 277 18 30 2 .908 2.25 OF
36 Dad Clarkson 29 BLN NL 7 12 0 11 1 0 .917 1.57 P
37 Fritz Clausen 27 LOU NL 2 6 1 4 1 0 .833 2.50 P
38 Jack Clements 31 PHI NL 53 207 149 51 7 3 .966 3.77 C
39 Billy Clingman 26 LOU NL 121 507 188 281 38 21 .925 3.88 3B
40 Jimmy Collins 26 BSN NL 84 399 141 218 40 18 .900 4.27 3B-SS
41 Frank Connaughton 27 NYG NL 84 380 133 204 43 20 .887 4.01 SS-OF
42 Roger Connor 38 STL NL 126 1327 1217 94 16 48 .988 10.40 1B
43 Duff Cooley 23 TOT NL 104 248 221 8 19 2 .923 2.20 OF
44 Joe Corbett 20 BLN NL 9 10 4 5 1 0 .900 1.00 P-3B
45 Tommy Corcoran 27 BRO NL 132 864 323 477 64 69 .926 6.06 SS
46 Lou Criger 24 CLV NL 1 7 5 2 0 0 1.000 7.00 C
47 Jack Crooks 30 TOT NL 63 368 169 170 29 30 .921 5.38 2B-3B
48 Lave Cross 30 PHI NL 107 499 183 287 29 30 .942 4.39 3B-SS-2B-OF-C
49 Monte Cross 26 STL NL 125 776 298 394 84 31 .892 5.54 SS
50 Bert Cunningham 30 LOU NL 28 86 26 50 10 3 .884 2.71 P-SS
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
51 Nig Cuppy 26 CLV NL 47 128 16 106 6 3 .953 2.60 P-OF
52 Bill Dahlen 26 CHC NL 125 837 310 456 71 66 .915 6.13 SS
53 Con Daily 31 CHC NL 9 32 24 7 1 0 .969 3.44 C
54 Tom Daly 30 BRO NL 67 399 170 192 37 31 .907 5.40 2B-C
55 Dan Daub 28 BRO NL 32 84 8 74 2 1 .976 2.56 P
56 George Davis 25 NYG NL 125 618 257 314 47 22 .924 4.57 3B-SS-1B-OF
57 Harry Davis 22 TOT NL 109 719 653 37 29 33 .960 6.33 1B-OF-SS
58 Wiley Davis 20 CIN NL 2 4 0 4 0 0 1.000 2.00 P
59 George Decker 30 CHC NL 107 528 482 29 17 25 .968 4.78 OF-1B
60 Ed Delahanty 28 PHI NL 122 532 482 29 21 15 .961 4.19 OF-1B-2B
61 Tom Delahanty 24 TOT NL 17 66 18 36 12 2 .818 3.18 3B-SS
62 Gene DeMontreville 23 WHS NL 133 881 305 479 97 53 .890 5.89 SS
63 Charlie Dexter 20 LOU NL 102 374 266 71 37 12 .901 3.30 C-OF
64 Ed Doheny 22 NYG NL 17 33 5 23 5 2 .848 1.65 P
65 Cozy Dolan 23 BSN NL 6 17 5 8 4 0 .765 2.17 P
66 Joe Dolan 23 LOU NL 44 267 92 159 16 25 .940 5.70 SS
67 Red Donahue 23 STL NL 33 80 14 59 7 4 .913 2.21 P-OF
68 Tim Donahue 26 CHC NL 57 317 236 60 21 7 .934 5.19 C
69 Jim Donnelly 30 BLN NL 106 404 140 217 47 15 .884 3.37 3B
70 Patsy Donovan 31 PIT NL 131 260 224 24 12 8 .954 1.89 OF
71 Klondike Douglass 24 STL NL 82 160 123 22 15 5 .906 1.77 OF-C-SS
72 Tommy Dowd 27 STL NL 126 560 293 224 43 24 .923 4.10 2B-OF
73 Jack Doyle 26 BLN NL 119 1248 1173 42 33 85 .974 10.21 1B-2B
74 Hugh Duffy 29 BSN NL 131 338 267 53 18 5 .947 2.44 OF-2B-SS
75 Frank Dwyer 28 CIN NL 36 82 24 52 6 5 .927 2.11 P
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
76 Red Ehret 27 CIN NL 35 91 15 69 7 3 .923 2.40 P-1B
77 Ben Ellis 25 PHI NL 4 19 5 10 4 1 .789 3.75 3B-SS
78 Bones Ely 33 PIT NL 128 752 258 432 62 52 .918 5.39 SS
79 Charlie Emig 21 LOU NL 1 6 0 5 1 0 .833 5.00 P
80 Duke Esper 28 BLN NL 20 37 4 32 1 0 .973 1.80 P
81 Frank Eustace 22 LOU NL 25 152 52 77 23 8 .849 5.16 SS-2B
82 Bill Everitt 27 CHC NL 132 450 213 184 53 10 .882 3.01 3B-OF
83 Buck Ewing 36 CIN NL 69 733 669 49 15 41 .980 10.41 1B
84 Duke Farrell 29 TOT NL 86 380 219 130 31 14 .918 4.06 C-3B-SS
85 Chauncey Fisher 24 CIN NL 27 51 10 37 4 2 .922 1.74 P
86 Carney Flynn 21 TOT NL 7 10 5 3 2 0 .800 1.14 P
87 George Flynn 25 CHC NL 29 82 66 6 10 3 .878 2.48 OF
88 Brownie Foreman 20 TOT NL 13 25 2 23 0 1 1.000 1.92 P
89 Frank Foreman 33 CIN NL 27 57 8 44 5 2 .912 1.93 P
90 Dave Foutz 39 BRO NL 2 10 7 2 1 0 .900 4.50 1B-OF
91 Chick Fraser 22 LOU NL 45 166 43 96 27 5 .837 3.09 P-OF
92 Frank Freund 20 LOU NL 2 5 3 2 0 0 1.000 2.50 C
93 Danny Friend 23 CHC NL 37 89 20 59 10 3 .888 2.14 P-OF
94 Shorty Fuller 28 NYG NL 18 119 42 62 15 8 .874 5.78 SS
95 William Gallagher 22 PHI NL 14 66 17 42 7 5 .894 4.21 SS
96 Charlie Ganzel 34 BSN NL 46 228 170 50 8 6 .965 4.78 C-1B-SS
97 Ned Garvin 22 PHI NL 2 1 0 1 0 0 1.000 0.50 P
98 Hank Gastright 31 CIN NL 1 1 0 1 0 0 1.000 1.00 P
99 Dale Gear 24 CLV NL 4 15 9 4 2 1 .867 3.25 P-1B
100 Phil Geier 19 PHI NL 17 33 18 11 4 3 .879 1.71 OF-2B-C
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
101 Les German 27 TOT NL 31 66 13 46 7 1 .894 1.90 P-OF-3B
102 Charlie Gettig 25 NYG NL 4 5 0 5 0 0 1.000 1.25 P
103 John Gilroy 26 WHS NL 1 1 1 0 0 0 1.000 1.00 P
104 Kid Gleason 29 NYG NL 134 788 334 404 50 38 .937 5.51 2B-3B-OF
105 Jot Goar 26 PIT NL 3 4 0 2 2 0 .500 0.67 P
106 Mike Grady 26 PHI NL 68 261 173 68 20 12 .923 3.54 C-3B
107 Bill Gray 25 CIN NL 37 180 81 83 16 9 .911 4.43 2B-C-SS-1B-3B-OF
108 Mike Griffin 31 BRO NL 122 337 316 8 13 1 .961 2.66 OF
109 Clark Griffith 26 CHC NL 36 108 20 79 9 3 .917 2.75 P
110 John Grim 28 BRO NL 82 381 277 82 22 8 .942 4.38 C-1B
111 Ad Gumbert 28 TOT NL 16 35 5 28 2 1 .943 2.06 P
112 Bill Hallman 29 PHI NL 121 711 304 368 39 62 .945 5.55 2B-P
113 Billy Hamilton 30 BSN NL 131 304 276 8 20 2 .934 2.17 OF
114 George Harper 29 BRO NL 16 30 5 24 1 0 .967 1.81 P
115 Joe Harrington 26 BSN NL 54 214 62 110 42 8 .804 3.19 3B-SS-2B
116 Bill Hart 30 STL NL 50 152 38 106 8 3 .947 2.88 P-OF
117 Bill Hassamaer 31 LOU NL 29 331 292 31 8 24 .976 11.14 1B
118 Charlie Hastings 25 PIT NL 17 42 8 29 5 3 .881 2.18 P
119 Pink Hawley 23 PIT NL 49 130 12 108 10 2 .923 2.45 P
120 George Hemming 27 BLN NL 28 57 16 37 4 2 .930 1.89 P-OF-1B
121 Art Herman 25 LOU NL 14 25 1 20 4 1 .840 1.50 P
122 Bill Hill 21 LOU NL 43 121 13 95 13 5 .893 2.51 P
123 Bill Hoffer 25 BLN NL 35 107 15 83 9 6 .916 2.80 P
124 Bug Holliday 29 CIN NL 23 76 64 6 6 2 .921 3.04 OF-1B-SS-P
125 Ducky Holmes 27 LOU NL 37 77 44 14 19 3 .753 1.57 OF-P-SS-2B
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
126 Elmer Horton 26 PIT NL 2 6 4 0 2 0 .667 2.00 P
127 Dummy Hoy 34 CIN NL 120 335 303 14 18 3 .946 2.64 OF
128 Jim Hughey 27 PIT NL 25 31 5 23 3 1 .903 1.12 P
129 Billy Hulen 26 PHI NL 87 446 182 208 56 33 .874 4.48 SS-OF-2B
130 Bert Inks 25 TOT NL 6 5 2 2 1 0 .800 0.67 P
131 Charlie Irwin 27 CIN NL 127 496 200 262 34 28 .931 3.64 3B
132 Hughie Jennings 27 BLN NL 130 919 377 476 66 70 .928 6.56 SS
133 Abbie Johnson 25 LOU NL 25 126 57 61 8 9 .937 4.72 2B
134 Fielder Jones 24 BRO NL 103 195 171 10 14 6 .928 1.76 OF
135 Charlie Jordan 24 PHI NL 2 1 0 1 0 0 1.000 0.50 P
136 Bill Joyce 28 TOT NL 130 563 205 296 62 22 .890 3.85 3B-2B
137 Willie Keeler 24 BLN NL 126 255 227 20 8 6 .969 1.96 OF
138 Harry Keener 27 PHI NL 16 35 5 27 3 1 .914 2.00 P
139 Bill Keister 24 BLN NL 14 51 16 27 8 2 .843 3.07 3B-2B
140 Joe Kelley 24 BLN NL 131 313 280 20 13 3 .958 2.29 OF
141 Brickyard Kennedy 28 BRO NL 42 102 10 87 5 2 .951 2.31 P
142 Frank Killen 25 PIT NL 52 140 15 115 10 1 .929 2.50 P
143 Silver King 28 WHS NL 22 26 6 19 1 0 .962 1.14 P
144 Tom Kinslow 30 LOU NL 6 31 23 4 4 2 .871 4.50 C-1B
145 Bill Kissinger 24 STL NL 24 63 10 45 8 2 .873 2.29 P-OF-3B
146 Malachi Kittridge 26 CHC NL 65 319 251 56 12 12 .962 4.72 C-P
147 Fred Klobedanz 25 BSN NL 10 20 3 15 2 1 .900 1.80 P
148 Joe Kostal 20 LOU NL 2 1 0 0 1 0 .000 0.00 P
149 Candy LaChance 26 BRO NL 89 1007 956 37 14 62 .986 11.16 1B
150 Nap Lajoie 21 PHI NL 39 376 363 11 2 27 .995 9.59 1B
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
151 Bill Lange 25 CHC NL 122 356 314 18 24 3 .933 2.72 OF-C
152 Arlie Latham 36 STL NL 8 39 14 15 10 2 .744 3.63 3B
153 Dan Leahy 25 PHI NL 2 14 4 8 2 0 .857 6.00 SS
154 Ted Lewis 23 BSN NL 6 16 6 10 0 1 1.000 2.67 P
155 Abel Lizotte 26 PIT NL 7 62 53 6 3 3 .952 8.43 1B
156 Herman Long 30 BSN NL 120 809 311 415 83 52 .897 6.05 SS
157 Bobby Lowe 30 BSN NL 73 490 193 280 17 31 .965 6.48 2B
158 Con Lucid 22 PHI NL 5 8 3 4 1 1 .875 1.40 P
159 Billy Lush 22 WHS NL 94 191 145 23 23 4 .880 1.79 OF-2B
160 Denny Lyons 30 PIT NL 116 410 165 201 44 15 .893 3.16 3B
161 Connie Mack 33 PIT NL 33 287 261 19 7 14 .976 8.48 1B-C
162 Willard Mains 27 BSN NL 8 11 2 9 0 0 1.000 1.38 P
163 John Malarkey 24 WHS NL 1 3 2 1 0 0 1.000 3.00 P
164 Al Maul 30 WHS NL 8 13 2 10 1 1 .923 1.50 P
165 Jimmy McAleer 31 CLV NL 116 309 278 18 13 5 .958 2.55 OF
166 Sport McAllister 21 CLV NL 7 9 6 2 1 0 .889 1.14 OF-C-P
167 Algie McBride 27 CHC NL 9 24 21 1 2 0 .917 2.44 OF
168 Tommy McCarthy 32 BRO NL 103 212 175 20 17 6 .920 1.89 OF
169 Pat McCauley 26 WHS NL 25 109 73 27 9 2 .917 4.00 C-OF
170 Barry McCormick 21 CHC NL 45 180 51 98 31 12 .828 3.31 3B-SS-2B-OF
171 Tom McCreery 21 LOU NL 113 220 180 22 18 5 .918 1.79 OF-2B-P
172 Mike McDermott 33 LOU NL 12 29 5 20 4 0 .862 2.08 P
173 Dewey McDougal 24 STL NL 3 8 1 6 1 0 .875 2.33 P
174 Ed McFarland 22 STL NL 82 409 276 117 16 6 .961 4.79 C-OF
175 Herm McFarland 26 LOU NL 29 75 54 6 15 3 .800 2.07 OF-C
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
176 Monte McFarland 23 CHC NL 4 10 2 8 0 0 1.000 2.50 P
177 Dan McGann 24 BSN NL 43 220 88 111 21 10 .905 4.63 2B
178 Chippy McGarr 33 CLV NL 114 380 123 228 29 20 .924 3.08 3B-C
179 Willie McGill 22 PHI NL 12 26 0 22 4 0 .846 1.83 P
180 John McGraw 23 BLN NL 19 82 32 38 12 4 .854 3.68 3B-1B
181 Deacon McGuire 32 WHS NL 99 469 351 88 30 14 .936 4.43 C-1B
182 Doc McJames 21 WHS NL 37 84 9 66 9 2 .893 2.03 P
183 Ed McKean 32 CLV NL 133 671 214 400 57 57 .915 4.62 SS
184 Sadie McMahon 28 BLN NL 22 56 3 48 5 1 .911 2.32 P
185 Bid McPhee 36 CIN NL 117 669 297 357 15 56 .978 5.59 2B
186 Jouett Meekin 29 NYG NL 42 87 17 62 8 3 .908 1.88 P
187 Win Mercer 22 WHS NL 47 147 37 89 21 3 .857 2.68 P-OF
188 Bill Merritt 25 PIT NL 75 406 286 95 25 8 .938 5.08 C-3B-1B-2B-SS
189 Sam Mertes 23 PHI NL 37 100 86 5 9 1 .910 2.46 OF-SS-2B
190 Doggie Miller 31 LOU NL 94 363 202 130 31 14 .915 3.53 C-2B-3B-OF-1B-SS
191 Dusty Miller 27 CIN NL 125 244 199 21 24 7 .902 1.76 OF
192 Tom Morrison 26 LOU NL 8 26 7 16 3 1 .885 2.88 3B-SS-OF
193 Morgan Murphy 29 STL NL 48 244 178 48 18 5 .926 4.71 C
194 Bert Myers 22 STL NL 122 470 165 243 62 16 .868 3.34 3B-SS
195 Billy Nash 31 PHI NL 65 258 87 148 23 12 .911 3.62 3B
196 Kid Nichols 26 BSN NL 51 116 23 92 1 3 .991 2.25 P-OF
197 Tom Niland 26 STL NL 18 46 23 16 7 1 .848 2.17 OF-SS
198 Jerry Nops 21 TOT NL 4 9 1 6 2 0 .778 1.75 P
199 Effie Norton 22 WHS NL 8 11 0 10 1 0 .909 1.25 P
200 John O'Brien 29 TOT NL 122 710 291 375 44 52 .938 5.46 2B
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
201 Jack O'Connor 30 CLV NL 66 289 242 40 7 13 .976 4.27 C-1B-OF
202 Eddie O'Meara 23 CLV NL 10 38 29 6 3 0 .921 3.50 C-1B
203 Al Orth 23 PHI NL 25 71 10 54 7 2 .901 2.56 P
204 Dick Padden 25 PIT NL 61 349 176 149 24 14 .931 5.33 2B
205 Doc Parker 24 CHC NL 10 30 5 22 3 1 .900 2.70 P-OF
206 Tom Parrott 28 STL NL 121 379 334 27 18 7 .953 2.98 OF-1B-P
207 Harley Payne 28 BRO NL 35 95 12 76 7 1 .926 2.51 P-OF
208 Heinie Peitz 25 CIN NL 67 251 201 42 8 6 .968 3.63 C
209 Fred Pfeffer 36 TOT NL 98 589 236 317 36 43 .939 5.64 2B
210 Ollie Pickering 26 LOU NL 45 121 97 12 12 4 .901 2.42 OF
211 Arlie Pond 23 BLN NL 28 54 3 46 5 0 .907 1.75 P
212 Joe Quinn 31 TOT NL 70 345 123 206 16 10 .954 4.70 2B-3B-OF-SS
213 Bill Reidy 22 NYG NL 2 4 1 3 0 0 1.000 2.00 P
214 Josh Reilly 28 CHC NL 9 64 21 32 11 1 .828 5.89 2B-SS
215 Heinie Reitz 29 BLN NL 121 632 259 342 31 54 .951 4.97 2B-SS
216 Billy Rhines 27 CIN NL 19 46 8 35 3 2 .935 2.26 P
217 Wilbert Robinson 32 BLN NL 67 325 260 48 17 5 .948 4.60 C
218 Jim Rogers 24 TOT NL 111 860 665 154 41 51 .952 7.38 1B-3B-SS-2B-OF
219 Jack Ryan 27 BSN NL 8 45 32 9 4 1 .911 5.13 C
220 Jimmy Ryan 33 CHC NL 128 250 207 21 22 4 .912 1.78 OF
221 Kip Selbach 24 WHS NL 126 334 303 13 18 3 .946 2.51 OF
222 Cy Seymour 23 NYG NL 12 28 5 19 4 1 .857 2.00 P-OF
223 Frank Shannon 22 LOU NL 31 173 66 78 29 9 .832 4.65 SS-3B
224 John Shearon 25 CLV NL 16 22 18 0 4 0 .818 1.13 OF
225 Biff Sheehan 28 STL NL 6 10 10 0 0 0 1.000 1.67 OF
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
226 Billy Shindle 35 BRO NL 131 433 144 251 38 20 .912 3.02 3B
227 George Shoch 37 BRO NL 76 335 124 192 19 17 .943 4.16 2B-OF-3B-SS
228 Germany Smith 37 CIN NL 120 663 207 407 49 47 .926 5.12 SS
229 Harvey Smith 24 WHS NL 36 137 31 87 19 5 .861 3.28 3B
230 Jud Smith 27 PIT NL 10 44 19 21 4 3 .909 4.00 3B
231 Mike Smith 28 PIT NL 122 334 302 14 18 6 .946 2.59 OF
232 Tom Smith 24 LOU NL 15 55 36 18 1 2 .982 3.60 P-1B
233 General Stafford 28 NYG NL 59 131 93 26 12 5 .908 2.02 OF-SS
234 Ed Stein 26 BRO NL 17 29 3 24 2 0 .931 1.59 P
235 Jake Stenzel 29 PIT NL 115 286 250 13 23 5 .920 2.29 OF-1B
236 Jack Stivetts 28 BSN NL 60 167 90 62 15 4 .910 2.53 P-OF-1B-3B
237 Otis Stocksdale 24 BLN NL 1 0 0 0 0 0 0.00 P
238 Sammy Strang 19 LOU NL 14 61 19 30 12 5 .803 3.50 SS
239 Joe Sugden 25 PIT NL 81 431 337 73 21 16 .951 5.06 C-1B-OF
240 Jim Sullivan 29 BSN NL 31 55 7 43 5 2 .909 1.61 P
241 Joe Sullivan 26 TOT NL 101 236 196 28 12 2 .949 2.22 OF-2B-SS-3B
242 Mike Sullivan 29 NYG NL 25 59 8 45 6 2 .898 2.12 P
243 Jack Taylor 23 PHI NL 47 137 19 107 11 3 .920 2.68 P-OF
244 Patsy Tebeau 31 CLV NL 136 1501 1372 102 27 91 .982 10.84 1B-3B-2B-SS-P
245 Fred Tenney 24 BSN NL 87 237 183 40 14 4 .941 2.56 OF-C
246 Adonis Terry 31 CHC NL 30 63 18 43 2 0 .968 2.03 P
247 Sam Thompson 36 PHI NL 119 266 231 28 7 11 .974 2.18 OF
248 Walter Thornton 21 CHC NL 8 14 8 3 3 0 .786 1.38 OF-P
249 Mike Tiernan 29 NYG NL 133 235 213 15 7 4 .970 1.71 OF
250 George Treadway 29 LOU NL 2 23 16 1 6 0 .739 8.50 OF-1B
Rk Name Age Tm Lg G CG Ch PO A E DP Fld% RF/G Pos Summary
251 Harry Truby 28 TOT NL 36 208 96 99 13 24 .938 5.42 2B
252 Tommy Tucker 32 BSN NL 122 1306 1214 72 20 72 .985 10.54 1B
253 Tuck Turner 29 TOT NL 59 97 84 8 5 1 .948 1.56 OF
254 George Ulrich 27 NYG NL 14 31 20 6 5 1 .839 1.86 OF-3B
255 George Van Haltren 30 NYG NL 135 314 273 26 15 4 .952 2.21 OF-P
256 Farmer Vaughn 32 CIN NL 114 843 740 82 21 41 .975 7.21 C-1B
257 Bobby Wallace 22 CLV NL 46 84 44 35 5 4 .940 1.72 OF-P-1B
258 Jack Warner 23 TOT NL 52 279 207 54 18 4 .935 5.02 C-1B
259 Gus Weyhing 29 LOU NL 5 21 2 17 2 1 .905 3.80 P
260 George Wheeler 26 PHI NL 3 6 0 6 0 0 1.000 2.00 P
261 Bill Whitrock 26 PHI NL 2 1 0 1 0 0 1.000 0.50 P
262 Parke Wilson 28 NYG NL 73 365 278 64 23 4 .937 4.68 C-1B
263 Zeke Wilson 26 CLV NL 33 116 23 85 8 3 .931 3.27 P
264 John Wood 24 STL NL 1 0 0 0 0 0 0.00 P
265 Joe Wright 27 TOT NL 15 27 26 0 1 0 .963 1.73 OF-3B
266 Zeke Wrigley 22 WHS NL 4 20 4 15 1 0 .950 4.75 2B-SS
267 George Yeager 23 BSN NL 2 13 13 0 0 3 1.000 6.50 1B
268 Bill Yerrick 22 BSN NL 4 3 0 3 0 0 1.000 0.75 P
269 Cy Young 29 CLV NL 54 175 17 146 12 3 .931 3.02 P-1B
270 Dave Zearfoss 28 NYG NL 19 75 53 14 8 1 .893 3.53 C
271 Chief Zimmer 35 CLV NL 92 431 338 81 12 9 .972 4.55 C-3B
LgAvg 127 554 348 171 35 25 .937 4.09